Synteza barw

Użycie trzech barw zasadniczych pozwala na otrzymanie wszystkich barw dwiema różnymi metodami:

– zmieszanie barwnych świateł – synteza addytywna

– odjęcie barwnymi pigmentami od światła białego pewnych składowych – synteza subtraktywna.

Obecnie w fotografii i filmie stosuje się metodę subtraktywną, natomiast w poligrafii i TV stosuje się metodę addytywną.

SYNTEZA ADDYTYWNA

Jeśli zmiesza się w równych proporcjach dwa barwne światła to otrzyma się nowe barwy, będące barwami dopełniającymi czyli: żółtą, purpurową i niebiesko-zieloną:

– czerwona + zielona = żółta

– fioletowo-niebieską + czerwoną = purpurowa

– fioletowo-niebieską + zielona = niebiesko-zielona

Jeśli się zmiesza trzy barwy zasadnicze w równych proporcjach to powstanie znów światło białe, ponieważ barwy zasadnicze są jego składowymi: fioletowo-niebieska + zielona + czerwona = biała.

SYNTEZA SUBTRAKTYWNA

W tej metodzie posługujemy się kolorowymi pigmentami. Nie dodajemy świateł, lecz barwnymi pigmentami odejmujemy określone składowe światła białego. Pigmenty nie mają barw zasadniczych (fioletowo-niebieska,  zielona,  czerwona), lecz dopełniające (żółtą, purpurową, niebieskozieloną). Dwa takie kolory zmieszane ze sobą dają barwę zasadniczą:

– żółty + purpurowy =  czerwony

– żółty + niebiesko-zielony = zielony

– purpurowy + niebiesko-zielony = fioletowo-niebieski.

Jeśli zaś zmiesza te trzy kolory dopełniające w równych proporcjach to powstanie odwrotność światła białego – czerń.

Jeśli chce się zrozumieć procesy zachodzące w fotografii kolorowej (matryca), należy przyzwyczaić się do myślenia pojęciami barw zasadniczych i dopełniającymi:

– zielona + czerwona = żółta (barwa dopełniająca do fioletowo-niebieskiej)

– fioletowo-niebieska + czerwona = purpurowa (barwa dopełniająca do zielonej)

– fioletowo-niebieska + zielona = niebiesko-zielona (barwa dopełniająca do czerwonej)

W procesach fotograficznych subtraktywnych (papier) używa się trzech pigmentów lub barwników, pochłaniających (odejmujących od światła białego) odpowiednio barwy: fioletowo-niebieskiej, zieloną i czerwoną. Czyli:

– światło białe – fioletowo-niebieska = zielona + czerwona = żółty

– światło białe – zielona = fioletowo-niebieska + czerwona = purpurowa

– światło białe – czerwona = fioletowo-niebieska + zielona = niebiesko-zielona.

synteza barw

Składowe kolorów

 

Synteza barw

Synteza barw

 

Synteza barw