Ostry obraz

W praktyce głębia ostrości oznacza, że np. nastawienie ostrości na 4 m obiektywem 50 mm (aparat pełno klatkowy 24 x 36 mm) i obiektyw przysłonimy do otworu przysłony f 5,6 na obrazie będzie ostro nie tylko co znajduje się w odległości 4 metrów od obiektywu. lecz także wszystkie fragmenty obiektu, obiektów, znajdujące się w odległości około od 3,5 m do 4,8 m. W tym przypadku głębia ostrości rozciąga się od 3,50 do 4,80 m. Zakres ostrości wynosi w tym przypadku 1,30 m. Należy jednak zwrócić uwagę, że głębia ostrości rozciąga się dalej poza punkt nastawienia ostrości niż w stronę obiektywu. Pomijając inne rozważania nad głębią ostrości możemy powiedzieć, że fotografując obiekt rozbudowany w głąb, należy ostrość nastawiać na punkt znajdujący się w jednej trzeciej długości obiektu (licząc od strony obiektywu) – wówczas uzyskuje się najlepszy rozkład ostrości.

Głębia ostrości nie zależy od marki obiektywu ani jego konstrukcji. Zależy natomiast od:

– długości ogniskowej obiektywu

– wielkości  otworu przysłony

– odległości, na jaką nastawiona jest ostrość.

Głębia ostrości jest zależna od długości ogniskowej obiektywu.  Przy nastawieniu ostrości na tę samą odległość i przy tej samej wielkości otworu przysłony głębia ostrości jest tym większa im krótsza jest ogniskowa. Czyli obiektyw długoogniskowy będzie miał głębię ostrości krótszą a obiektyw szerokokątną większą przy tej samej przysłonie.

Głębia ostrości jest też zależna od wielkości otworu przysłony. Głębia ostrości jest tym mniejsza, im mniejszy jest otwór przysłony. Np. przy przysłonie 2,8 dla obiektywu 200 mm głębia ostrości będzie w wielkości ok. 6 cm, a dla przysłony 5,6 będzie wynosić ok.  20 cm. Oczywiście należy też pamiętać, że głębia ostrości zależna jest też od odległości od fotografowanego przedmiotu. Im bliżej obiektywu znajduje się obiekt tym mniejsza jest głębia ostrości. Podany wyżej przykład  głębi odnosi się do odległości 3 m. Odwrotnie czyli jeśli obiekt jest dalej od obiektywu to głębia ostrości w danym zakresie zwiększa się.

Fotograf ma możliwość świadomego operowania głębią ostrości. Jeśli chce się mieć ostry obraz czyli wszystkie plany obrazu np. począwszy od postaci znajdującej się w odległości 2m  od obiektywu aż do odległego krajobrazu (nieskończoność) to w tym przypadku możemy użyć krótkoogniskowego zakresu na obiektywie. Lecz jeśli chcemy wydobyć dany obiekt z otaczającej go rzeczywistości i chcemy go uwypuklić zastosujemy zakres długoogniskowy oraz pełny otwór światła obiektywu np. 2,8. W tym przypadku obiekt będzie osty a tło za nim ulegnie rozmyciu. Głębia ostrości nie jest ograniczeniem, lecz jednym z czynników tworzenia większej ekspresji zdjęcia.

Ostry obraz

Ostry obraz

Przysłona 2,8/200 mm, odległość 3,00 m

 

Ostry obraz

Przysłona 5,6/200 mm, odległość 3,00 m