Dywagacje

Asymetria

Gdzie umieścić główny motyw zdjęcia? Wszystko jedno gdzie, byle nie w środku obrazu i to jest asymetria. Wkomponowanie głównego elementu w środek zdjęcia daje bowiem najczęściej obraz banalny, pozbawiony życia. W każdym obrazie są miejsca uprzywilejowane, zwane mocnymi punktami obrazu, na których oko lubi się zatrzymać. więcej…

Barwa

Barwa światła nazywana jest  białym, gdy nie wydaje się nam „bardzo kolorowe”. Czy pada deszcz, czy na niebie jest słońce, świeci żarówka lub świetlówka – dla nas zawsze będzie to światło białe. Te różne oświetlenia mają zupełnie odmienne składy spektralne. Zawierają w różnych proporcjach promieniowanie o różnych barwach. więcej…

Dobre zdjęcie

Ciężko jest sprecyzować, co stanowi o wartości zdjęcia. Istotą dobrego zdjęcia jest to „coś”. Ekspresja fotografa jest w tym przypadku spontaniczna i instynktowna. Mówi się, że to coś odwołuje się bardziej do sfery uczuciowej, podświadomej niż do rozumu. Trudno jest określić, dlaczego obraz fotograficzny będzie lub nie będzie dobry.  więcej…

Kadr

Kadrowanie sprowadza się do wypełnienia tematem zdjęcia klatki już w momencie fotografowania. Biorąc pod uwagę wymiar i kształt głównego fotografowanego motywu, można go skadrować w rozmaity sposób – od widoku całości do detalu. więcej…

Kompozycja

Kompozycja – to znaczy łączyć poszczególne fragmenty obrazu w jedną całość. Obraz fotograficzny  jest zbiorem rozmaitych elementów składowych, które są różne w zależności od tego, czy jest to krajobraz, zdjęcie reportażowe czy portret. W tych przykładach mamy do czynienia z elementem dominującym – głównym motywem, który stanowi istotę obrazu. więcej…

Kontrast

Obraz fotograficzny jest zbiorem plam o różnym tonie szarości. Wśród tych plam odnajdujemy niewątpliwie jakąś plamę jaśniejszą i jakąś ciemniejszą. Jeśli różnica jasności między plamą jaśniejszą a ciemniejszą będzie duża lub będzie gwałtowna, będziemy mówili, ze mamy do czynienia z obrazem kontrastowym. więcej…

Ostry obraz

W praktyce głębia ostrości oznacza, że np. nastawienie ostrości na 4 m obiektywem 50 mm (aparat pełno klatkowy 24 x 36 mm) i obiektyw przysłonimy do otworu przysłony f 5,6 na obrazie będzie ostro nie tylko co znajduje się w odległości 4 metrów od obiektywu. lecz także wszystkie fragmenty obiektu, obiektów, znajdujące się w odległości około od 3,5 m do 4,8 m. W tym przypadku głębia ostrości rozciąga się od 3,50 do 4,80 m. Zakres ostrości wynosi w tym przypadku 1,30 m. więcej…

Perspektywa

Istotne jest w fotografii miejsce, w którym znajduje się oko obserwatora albo obiektyw aparatu fotograficznego. Od niego właśnie zależy perspektywa obiektu zdjęciowego. Jeśli, bez zmiany miejsca aparatu, zastąpimy ustawienia standartowego obiektywu na naszym zoomie na ustawienia obiektywu długoogniskowego, to zmieni się jedynie powiększenie obrazu i odpowiednio do tego pole widzenia obejmowanego przez przesunięcie do długiego zakresu ogniskowej. więcej…

Synteza barw

Użycie trzech barw zasadniczych pozwala na otrzymanie wszystkich barw dwiema różnymi metodami: zmieszanie barwnych świateł – synteza addytywna oraz odjęcie barwnymi pigmentami od światła białego pewnych składowych – synteza subtraktywna. Obecnie w fotografii i filmie stosuje się metodę subtraktywną, natomiast w poligrafii i TV stosuje się metodę addytywną. więcej…

 

Dywagacje fotograficzne