Kadr

Kadrowanie sprowadza się do wypełnienia tematem zdjęcia klatki już w momencie fotografowania. Biorąc pod uwagę wymiar i kształt głównego fotografowanego motywu, można go skadrować w rozmaity sposób – od widoku całości do detalu.

Wyróżniamy następujące plany, które mogą pomóc przy uwypuklaniu przedstawianego zdarzenia:

Plan ogólny – przedstawia temat zdjęcia wraz z jego otoczeniem, np. zamek osadzony w otoczeniu przyrody, krajobraz górski.

Plan średni – określa kadr bardziej ograniczony. Uwagę skupiamy bardziej na głównym obiekcie, na otaczające go otoczenie nie zwracamy specjalnie uwagi.

Plan bliski –  zawiera w sobie podstawową część obiektu, zaczyna pomijać całkowicie otaczającą dany obiekt przestrzeń.

Plan wielki – obejmuje swoim kształtem najważniejsze części fotografowanego obiektu, np. rękę, oko. Kładzie się tutaj nacisk na ekspresję, szczegół, fakturę. Plan wielki nadaje obrazowi szczególną ekspresję, niezależną od samego obiektu fotografowanego. Zmusza do oglądania osób, przedmiotów w sposób, w jaki oko ludzkie nie analizuje ich na ogół.

Kolejną decyzja, która pojawi się wyborze planu, to wybór kadru pionowego lub poziomego. Poprzez wybór kadru pionowego lub poziomego mamy możliwość umieszczenia niepotrzebnych informacji poza polem widzenia obiektywu. Pozwala nam to na optymalny wybór fotografowanego obiektu, który w ten sposób może być bardziej wyeksponowany. W obecnych czasach, posiadając aparat cyfrowy o wysokim poziomie gęstości matrycy, możemy wykonać zdjęcie, które w dalszej obróbce cyfrowej pozwala nam na odpowiednie wykadrowanie. Oczywiście, należy przy tym pamiętać, że wykadrowane w ten sposób zdjęcie będzie posiadało ograniczenie w postaci wykorzystanych w końcowym etapie pikseli. Nie będzie ono tak dobre jak zdjęcie, które wykorzysta maksymalnie kadrowanie już na poziomie samego aparatu. Za nim naciśniemy spust aparatu, warto na ten moment ogarnąć to wszystko co widzimy w wizjerze. Starajmy się robić zdjęcia z głową, a nie wykonywać bezmyślne pstrykanie, mając nadzieję, że może choć jedno zdjęcie będzie dobre.

Kadr