Dobre zdjęcie

Ciężko jest sprecyzować, co stanowi o wartości zdjęcia. Istotą dobrego zdjęcia jest to “coś”. Ekspresja fotografa jest w tym przypadku spontaniczna i instynktowna. Mówi się, że to coś odwołuje się bardziej do sfery uczuciowej, podświadomej niż do rozumu. Trudno jest określić, dlaczego obraz fotograficzny będzie lub nie będzie dobry.

Czym będzie zdjęcie udane, a czym będzie dobre zdjęcie? Te dwa określenia nie mają ze sobą wiele wspólnego, choć na pierwszy “rzut oka” mogą określać to samo.

Zdjęcie udane – jest przeważnie ostre i zrozumiałe. Każdy obecnie może zrobić takie zdjęcie. Sprzęt fotograficzny pozwala na to. W ustawieniach automatycznych ma “zaszyte” wartości, które pozwalają przy zachowaniu minimalnych parametrów przez fotografującego wykonać zdjęcie udane.

Czym jest zatem dobre zdjęcie? – wywołuje u nas zainteresowanie, przyciąga do siebie, stwarza emocje nawet poprzez swoją banalność. Dla każdego fotografującego i oglądającego swoje zdjęcia, każde jest dobre. W tym miejscu bardziej nas interesuje postawa, zainteresowanie osoby postronnej, która nie jest emocjonalnie związana z fotografowaną sytuacją, zdarzeniem. Skupienie uwagi na danym zdjęciu, wejście w nie, pozostanie na dłuższą chwilę przed danym ujęciu, świadczy  o tym, że jest to dobre zdjęcie.

Zanim przystąpimy do robienia dobrych, ciekawych zdjęć, musimy się nauczyć patrzeć. Każdy początkujący fotograf stara się uchwycić jak najwięcej elementów. Pragniemy uchwycić w kadrze wszystko to, co widzimy. Fotografowanie rodziny, znajomych z przedstawieniem, a wręcz osadzeniem ich w danej przestrzeni powoduje zminiaturyzowanie ich, gubimy szczegóły. Patrząc na takie zdjęcie, widzimy je jako zagmatwane, występuje zaniknięcie emocji, przekazywanych przez osoby fotografowane, które są zbyt małymi postaciami, aby można było cokolwiek zobaczyć. Trzeba umieć wyróżnić: albo ludzie, albo krajobraz. Jeśli zdecydujemy się na pokazanie osób fotografowanych, zbliżmy się do nich. Będziemy mogli wydobyć ich emocje, pokazać rysy twarzy. Otoczenie będzie robiło tylko za tło. Jeśli chcemy zrobić zdjęcie krajobrazu, to postarajmy się wydobyć całe piękno otaczającej nas przyrody. Ludzie na tym zdjęciu będą tylko dodatkiem, małymi punktami na zdjęciu podkreślającymi w ten sposób ogrom natury. No i oczywiście, niech nie będą osadzeni w centralnej części zdjęcia. Postarajmy się przesunąć ich trochę na bok, niech nie zakłócają przestrzeni.

Starajmy się nie zamieszczać na fotografii wielu różnych tematów. Oczywiście nie należy tego traktować dosłownie. Starajmy się pamiętać o  zachowaniu hierarchii elementów występujących na zdjęciu. Elementy występujące na drugim planie nie powinny narzucać się motywom występującym na pierwszym planie. Powinny bardziej podkreślać i wzmacniać obszar pierwszoplanowy.

Dobre zdjęcie

Dobre zdjęcie